Procesmanagement

Om het installatieproces in goede banen te leiden en een optimaal resultaat te behalen, zijn we er het liefst van de eerste tot de laatste fase bij betrokken. Zo groeien we mee in het proces en wordt de kans op miscommunicatie en fouten kleiner. Maar het is ook mogelijk om de expertise van Hessenpoort in te zetten voor projectondersteuning.

 

In 10 stappen naar een optimaal resultaat

 

Stap 1: Het oriëntatiegesprek
We luisteren naar uw wensen en eisen en bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. Vaak kunnen we ook al een advies geven. Als u de engineering en het procesmanagement van de technische installaties liever uit handen geeft, kunnen wij dit ook van u overnemen en voor dit deel van uw opdracht direct met uw opdrachtgever om tafel gaan.

 

Stap 2: Onze offerte
Op basis van het gesprek ontvangt u een duidelijke offerte van ons.

 

Stap 3: Het vaststellen van het programma van eisen
Na gunning van de opdracht gaan we nogmaals met elkaar om tafel om het PvE te bespreken en vast te leggen. Wij geven advies, leggen u opties voor en komen tot een plan van aanpak.

 

Stap 4: Schetsmatig ontwerp en prijsindicatie
Als er consensus is over het PvE maken wij een eerste schets van de installatie. We maken hiervoor gebruik van Stabicad, Autocad of Revit en zijn uiteraard bekend met BIM. Hieraan gekoppeld geven we ook een prijsindicatie af.

 

Stap 5: Voorlopig ontwerp en kostenraming
Op basis van uw feedback op het schetsmatig ontwerp en de prijsindicatie, maken we een voorlopig ontwerp en een kostenraming. Daarna volgt een definitief ontwerp met een berekening. Wij calculeren zowel volgens de Uneto- als de Gustaf Ende-normen.

 

Stap 6: Offertetraject installatiebedrijven
Met het definitieve ontwerp heeft u een helder, concreet document in handen waarmee u installatiebedrijven kunt benaderen voor een offerte. Het aanvragen en vergelijken van offertes kunt u ook aan Hessenpoort project- en ingenieursbureau overlaten. U ontvangt dan van ons een onafhankelijk advies waarin onze ervaringen met de offertepartijen zijn meegewogen.

 

Stap 7: Kiezen uit de offertepartijen
Desgewenst helpen we u bij het verstrekken van de opdracht aan de partij van uw keuze en het opstellen van de overeenkomst. Ook kunnen we de installatiebedrijven die zijn afgevallen namens u op de hoogte stellen.

 

Stap 8: Maken en controleren van de werktekening
Aan de hand van ons definitieve ontwerp van de installatie maakt de uitvoerende installateur een werktekening. Wilt u er zeker van zijn dat deze werktekening voldoet aan de gestelde eisen? Wij controleren het voor u.

 

Stap 9: Controle op de bouw
We kunnen tijdens de installatie controles uitvoeren, zodat u of wij zo nodig tijdig kunnen corrigeren en bijsturen. Zo zorgen we ervoor dat de installatie niet alleen aan uw eisen, maar ook aan de wettelijke en de veiligheidseisen voldoet.

 

Stap 10: De eindoplevering
Tijdens deze controle gaan we nauwkeurig na of de installateur aan alle eisen en afspraken heeft voldaan. Onze bevindingen leggen we vast in een ‘procesverbaal van oplevering’, een helder overzicht van de (eventueel) nog af te werken punten. Zo kunt u uiteindelijk met vertrouwen tekenen voor akkoord.